måndag 10 november 2008

Vem är terrorist?

"Kampen mot terrorism" har under senare år kommit att skapa dominerande rubriker i media. Dessvärre har tillika inte kunnat fastlås en enhetlig definition av terrorism detta på grund av att det är starkt beroende i vilket syfte och av vem som definitionen görs. En universell definition saknas således. Dock kan vi konstatera att den minsta gemensamma nämnaren är förekommandet av "våld eller hot" gällande politiska frågor. I samband med den första kontakten av begreppet terrorism brukar ofta tankarna leda till Osama bin Laden och hans taliban verksamhet, detta är jämväl den spontana tanken för även oss kurder när vi får höra ordet.

Efter första världskriget definierades ordet för första gången av dåvarande Nationernas Konvention (1937) som ett bildande för att främja stabilitet och fred i världen samt för att verka i ett avståndstagande syfte från det etniskt separatistiska våldet. Ordet definierades som "att skapa ett tillstånd av skräck hos vissa personer eller en grupp av personer eller allmänheten". Av FN:s resolutioner och konventioner kan man inte direkt utläsa definitionen på terrorism. Utan det talas mycket om hur man ska motverka detta, som menas ha en direkt koppling till mänskliga rättigheter. I FN:s resolution (49/60 17 feb. 1995) stadgas en beskrivning av terroristiska handlingar”Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of person or particular persons for political purpose” Redogörelsen i resolutionen tydliggör hur svårt det är att definiera begreppet.

Detta ställer oss frågan; vem är terrorist?

Klicka här för att läsa resten av texten

4 kommentarer:

Anonym sa...

Imponerande skrivet. En nyttig och ovanlig text, fler av dessa borde vi kurder få skåda tills terroriststämpeln över våra hjältar kan tas bort.

Bijî Andreas Olsson.
Serkeftin!

Necir Osman sa...

terrorism för någon kan vara frihet för någon annan.

den terrorismen som blockerar någons frihet skall man inte acceptera utan kämpa mot. bort med frihetsterroristerna,

tack för en läs värd text!
MVH

Emre.G sa...

Tjena Andreas,

Väldigt bra skrivet. Hittade till din blogg idag och nu ska jag försöka gå igenom lite inlägg som du skrivit. Intressant perspektiv!

MVH
Emre

iskall sa...

Du är ett skämt. Det är tack vare PKK att ordet kurd är känt i västra Turkiet innan var det "bergs turk" lögnerna som fortfarande existerar bland iq befriade turkar/araber.

Länge leve PKK