torsdag 2 oktober 2008

KCK: TILL MEDIAN OCH ALLMÄNHETEN

Den turkiska staten och den nuvarande AKP-regeringen ignorerar och förnekar fortfarande demokratiska och politiska lösningar för att lösa den kurdiska frågan. Istället för att närma sig den kurdiska konflikten ur ett demokratiskt perspektiv, förvärrar turkiska staten den. Vår ledarskap, den kurdiska rörelsen och uppmaningen om att den kurdiska frågan ska behandlas på demokratiska grunder eller bli sedd ur rätt perspektiv för att den skall lösas, har hittills ignorerats och inga åtgärder har vidtagits av den turkiska staten. Detta kan man dra lärdom från regeringens senaste diskussioner där den turkiska staten uppgav att de inte betraktar att den kurdiska frågan baseras på grundläggande, sociala, undervisnings- och politiska rättigheter för kurderna utan på terror och ekonomiska problem. Det tyder på att den turkiska staten inte reflekterar över kurdisk frihet utan har valt att förneka den kurdiska frågan. Chefen för den turkiska armén har i synnerhet fokuserat på en fortsättning av kriget. En sådan strategi kommer inte att lösa något på ett demokratiskt sätt för kurderna, utan det kommer bara att förvärra problemet.

Kurderna, den kurdiska rörelsen och Folkets Försvarsstyrkor (HPG) har återigen inget annat val än demokratiska alternativ. Att träda in i en sådan tid kommer att bli historiskt och mycket viktigt. Alla kurder och kurdiska försvarsstyrkor måste förbereda sig för det.

Den turkiska staten har fortsatt att engagera sig i sina militära operationer under Ramadan, den heliga månaden i den islamiska världen, och korsat kurdiska gränser i riktning mot kurdiska frihetskämpar. Att genomföra gränsöverskridande militära operationer innebär fler konflikter, mer blodsutgjutelse och fler oskyldiga människor som mister livet. Varje förlust kommer att innebära sorg och tårar för kurderna. Militära handlingar samt psykologiskt krig mot kurderna kommer aldrig att skapa fred och stöd av interna och externa intressen kan inte tillgodoses genom att försumma förtrycket mot kurderna.

Med alla dessa faktorer i beaktande är det uppenbart att den turkiska staten, samtidigt som det främjar islamistiskt tänkande och helighet på den sista dagen av Ramadan för alla, är redo att spilla oskyldiga människors blod genom att på ett odemokratiskt sätt hantera den kurdiska frågan. Som svar står vårt folk emot genom att säga "Nu får det vara nog" och genom att tillägga att vi inte känner till några mammor som vill se mer blod på denna heliga månad. Vi kurder vill åtminstone förklara att vi kommer undvika konflikter denna heliga månad där båda nationerna, den kurdiska och turkiska, delar några gemensamma värderingar.

Den Kurdiska Försvarsmaktens huvudkontor och HPG har meddelat att den utlyser en vapenvila från och med den första heliga kvällen inför Ramadan, och att de inte tänker kriga förrän den turkiska staten gör annorledes. Den Kurdiska Försvarsmaktens huvudsakliga högkvarter och HPG har också betonat att ett sådant steg måste stödjas och dessutom kommer vi att hålla oss till våra åtaganden även om Turkiet inte gör det. Dessutom vill vi, Den kurdiska Frihetsrörelsen, betona friheten för båda nationerna, kurderna och turkarna, inom ett demokratiskt system, som är en ståndpunkt som vi alltid lägger tonvikt på.

Den turkiska staten kan inte försvara friheten för folket utan syftar i stället till att tvinga folk till underkastelse. Däremot har vi, PKK, på våra 10:e kongress återigen betonat att vi är fast beslutna om att fortsätta med vår viktiga rörelse och vill att alla ska veta detta. Under tiden vill vi nämna att alla, enligt detta perspektiv, skall utföra sina uppgifter för att uppnå fred och en demokratisk lösning.

Samtidigt gratulerar vi det kurdiska folket och den islamiska världen på deras heliga Ramadan och önskar fred, broderskap och lycka för dem.

KCK:s styrelse och KONGRA-GEL’s ordförande29:e SEPTEMBER 2008

Kurdish Info

0 kommentarer: